Membran yapılar, diğer yapı sistemlerinden farklı olarak taşıyıcı sistemi sadece çekme kuvvetiyle çalışan tekstil örtülerin veya kabloların ouşturduğu bir denge sistemidir.